Dokumentai

Pradžia » Veiklos sritys » Dokumentai
Spausdinti
PrintFriendly and PDF
Dokumentų kategorijos:
Pavadinimas Paskelbta Byla
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „TRAUKINUKAS“ SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA 2024-01-31
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023-12-21 SPRENDIMAS Nr. T2-354 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 22 D. SPRENDIMO NR. T2-172 „DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, ATLYGINIMO DYDŽIO IR JO PERSKAIČIAVIMO METODIKOS NUSTATYMO” PAKEITIMO 2023-12-29
2023 m. plačiojo audito ataskaita 2023-11-24
Dienos poilsio laiko organizavimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose rekomendacijos 2023-10-26
Nemokama ir konfidenciali pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų 2023-05-22
Finansinės būklės ataskaita 2022-08-17
Finansinės būklės ataskaitos Nr. 1 2022-05-17
2021 m. Veiklos ataskaita 2022-05-04
Darbo užmokesčio ataskaita (2022 m. I ketv.) 2022-04-20
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita I ketv. (forma Nr. 2) 2022-04-14
Pajamų ataskaita I ketv. (forma Nr. 1) 2022-04-14
Pajamų įmokų ataskaita I ketv. (forma S7) 2022-04-14
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės 2022-04-06
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2022-04-06
Mokinių nemokamo maitinimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu tvarkos aprašas 2022-04-06
Dėl ugdymo ir darbo sąlygų organizavimo 2022-04-06
Finansinės būklės metinė ataskaita 2022-04-01
2022 m. Veiklos planas 2022-03-10
2021 m. Direktoriaus veiklos ataskaita 2022-03-09
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita (2021-12-31) 2022-01-18
Pajamų įmokų ataskaita 2021-12-31 (forma Nr. 1) 2022-01-18
Pajamų įmokų ataskaita 2021-12-31 (forma Nr. 3) 2022-01-18
Pajamų įmokų ataskaita IV ketv. (forma S7) 2022-01-18
Darbo užmokesčio ataskaita (2021 m. IV ketv.) 2022-01-10
Finansinės būklės ataskaitos Nr. 3 2021-11-15
Darbo užmokesčio ataskaita (2021 m. III ketv.) 2021-10-29
Finansinės būklės ataskaitos Nr. 2 2021-08-17
Darbo užmokesčio ataskaita (2021 m. II ketv.) 2021-07-16
Pajamų įmokų ataskaita 2021-06-30 (forma Nr. 3) 2021-07-14
Pajamų įmokų ataskaita II ketv. (forma S7) 2021-07-14
Pajamų įmokų ataskaita 2021-06-30 (forma Nr. 1) 2021-07-14
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita (2021-06-30) 2021-07-14
Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ nuostatai 2021-06-01
Finansinės būklės ataskaitos Nr. 1 2021-05-10
2021 m. VGK darbo organizavimo tvarkos aprašas 2021-04-19
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita (2021-03-31) 2021-04-19
Pajamų įmokų ataskaita 2021-03-31 (forma Nr. 1) 2021-04-19
Pajamų įmokų ataskaita I ketv. (forma S7) 2021-04-19
Darbo užmokesčio ataskaita (2021 m. I ketv.) 2021-04-19
Ant-3 tipinė forma 2021-03-18
Darbuotojų etikos kodeksas 2021-01-07
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2020-03-15
Ugdytinių ugdymo dienų lankomumo apskaitos bei įstaigos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2019-10-25
Smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkojetvarkos aprašas 2017-12-06