Drugeliai

Pradžia » Vaikų grupės
Spausdinti
PrintFriendly and PDF
z_210_drugel__12
 

Suaugusių žmonių gyvenime drugeliai skraido ore ir širdyse, o pas mus 20 margų drugelių „skraido“ grupėje. Ir kiekvienas kitoks, kiekvienas skirtingas, su savo originaliomis idėjomis, su savo jausmais ir emocijomis, gyvenančiomis tik jų širdelėse. O mes globojame ir mylime juos visus, stengiamės išsiaiškinti ir padėti išnarplioti drugelių emocijų labirintuose, mėgstame kalbėti apie savo ir kitų jausmus ir emocijas, skaityti, kalbėti apie jas, vaidinti mini scenas apie savo ir grupės draugų elgesį. Savo drugelius ugdome pagal visas kompetencijas, norime, kad užaugę drugeliai būtų sveiki, fiziškai aktyvūs, kūrybingi, meniški, iniciatyvūs, atkaklūs, gebėtų pažinti save ir kitus, gerbtų save ir kitus, būtų mandagūs, gebėtų kurti ir išlaikyti santykius ir mokėtų spręsti problemas. Mūsų drugeliai labai mėgsta žaisti, piešti, lipdyti, šokti, dainuoti, vaidinti, sportuoti. Prioritetinės mūsų grupės vertybės: plokščiapėdystės profilaktikos mankštelės, sulčių ar sveikų užkandžių penktadieniai – taip padedame puoselėti sveikos gyvensenos įgūdžius.

Pagrindinė darželio ugdymo kryptis – ekologinis ugdymas. Kartu su drugeliais rūšiuojame antrines žaliavas, mokomės pagrindinių rūšiavimo principų. Organizuojame diskusijas ir diskutuojame kaip ir kodėl reikia saugoti gamtą.

Kadangi ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pagrindinė ir svarbiausia veikla yra žaidimas, taip pat vaikų pagrindinis poreikis yra judėti – tai mūsų drugeliai semiasi žinių ir ugdosi įgūdžius būtent per žaidimą ir judėjimą.

Mūsų grupės vaikučiai labai aktyvūs, bet yra draugiški, empatiški, mandagūs, skubantys padėti draugui, bendraujantys. Geba ir nori bendrauti ne tik tarp savęs grupėje, bet ir su kitų grupių vaikais, tėveliais ir visa darželio bendruomene.

Stengiamės dalyvauti įvairiuose skelbiamuose piešinių ir kitų meninių darbelių konkursuose, parodose, pramogose, projektuose, vakaronėse grupės, darželio, miesto, respublikiniu ir tarptautiniu mastu.

Šiemet mūsų mažučiai drugeliai jau užaugo iki priešmokyklinukų, tad patys susikūrė grupės taisykles, kurių stengiasi visada laikytis.

 

Drugelių dainelė   
pagal Jūratės Zbarauskienės muziką ir žodžius

Kai maži vaikučiai
Po pievelę braido
Daug mažų drugelių
Tarp gėlyčių skraido
Jie linksmai plasnoja
Su gėlytėm žaidžia
Gaudo pievų vėją
Supas ant gėlių
O vaikučiai džiaugias,
Su draugais plasnoja,
Mamos jiems pamoja,
Būna taip smagu.

Grupės Nr. 7
Kalbos lietuvių
Vaikų amžius nuo 5 iki 7 m.
Grupėje dirba
Įrašų nėra