Aš ir mano emocijos

Pradžia » Projektai » Aš ir mano emocijos
Spausdinti
PrintFriendly and PDF

Informacija atnaujinta 2020-02-10

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Fotografijų konkurso „Aš ir mano emocijos“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso organizavimo tvarką, reikalavimus, tikslą, sąlygas, eigą, pateiktų konkursinių darbų vertinimo, o taip pat konkurso nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
 2. Konkursą organizuoja Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“, adresas – S. Daukanto 39, LT-92229 Klaipėda, tel. (8-46) 410 601, traukinukokonkursai@gmail.com. Konkurso koordinatorės Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ (toliau – Įstaiga) direktorė Jolanta Kanišauskienė, meninio ugdymo mokytoja Stefanija Ambrozaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Svetlana Fruzerova.
 3. Konkursas skiriamas vaikų emocinės gerovės metams.
 4. Konkursas yra tarptautinio projekto „Aš toks įdomus sau ir kitiems“ dalis.

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Konkurso tikslas – skatinti pedagogus (tėvus) pastebėti įvairias vaikų emocijas ir įmažinti fotografijose.
 2. Uždaviniai:
  • Atskleisti fotografijose vaikų saviraišką ir originalumą.
  • Padėti vaikams fotografijose atpažinti kitų ir savo emocijas pagal veido išraišką, kūno laikyseną.

 

III. KONKURSO DALYVIAI

 1. Konkurse kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus, tėvus fotografuoti vaikus, lankančius ikimokyklines įstaigas.

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 1. Konkurso objektas: ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai.
 2. Konkurso užduotis – pateikti fotografijas, iliustruojančias vaikų emocijas (džiaugsmą, pyktį, susimąstymą, nusivylimą, nuostabą, smalsumą ir pan.) įvairiose veiklose, gyvenimiškose situacijose.
 • Fotografija turi atitikti konkurso temą „Aš ir mano emocijos“.
 • Konkursinių fotografijų reikalavimai:
  • fotografijų dydis – A4 (21.0 x 29.7);
  • matinis popierius;
  • spalvotos, juodai-baltos arba sepia;
  • fotografijos konkursui priimamos tik popieriniu formatu;
  • fotografijos negali būti nepadorios, iššaukiančios ar kitaip prieštaraujančios moralės normoms, skatinančios rasinę, etninę diskriminaciją ar neapykantą.
 • Netinka deformuotos fotografijos (suteptos, sulamdytos, perlenktos pusiau, plagijuotos, neatitinkančios temos).
 • Konkurso dalyvis gali atsiųsti kelias fotografijas.
 • Konkursas vyks 2020 m. vasario 10 d. – 2020 m. kovo 6 d.
 • Konkurso dalyviai registruojasi el. paštu: traukinukokonkursai@gmail.com iki kovo 6 d., nurodydami konkurso pavadinimą „Aš ir mano emocijos“ ir prideda skaitmeninį anketos variantą (priedas 1).
 • Pagamintą fotografiją ir užpildytą popierinį anketos variantą (priedas 1) iki kovo 6 d. siųsti šiuo adresu:

KLAIPĖDOS LOPŠELIUI-DARŽELIUI „TRAUKINUKAS“
KONKURSUI ,, AŠ IR MANO EMOCIJOS“
DAUKANTO G. 39
92229 KLAIPĖDA

V. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

 • Konkurso dalyviams ir pedagogams bus įteiktos arba el. paštu išsiųstos padėkos.
 • Komisijos vertinimo kriterijai: meninė vertė, fotografijų kokybė, unikalumas, kūrybingumas.
 • Komisijos atrinktos fotografijos bus eksponuojami Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centre nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. balandžio 30 d.

 

VI. BAIGIAMOS NUOSTATOS

 • Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų atsiųstas fotografijas (nurodant jų autorystę) naudoti nekomerciniais tikslais – Konkursui viešinti ir vaikų fotografijoms populiarinti (plakatai, periodinė spauda ir kt.), eksponuoti parodose, publikuoti internetinėje erdvėje, išleisti atskiru leidiniu.
 • Atsiųsdamas fotografijas, autorius privalo turėti tėvų/pedagogų sutikimą eksponuoti užfiksuotų asmenų atvaizdus fotografijose (esant būtinybei, galime paprašyti atsiųsti sutikimą).
 • Už autorių teisių pažeidimus pagal galiojančius teisės aktus atsako fotografijas atsiuntę Konkurso dalyviai.
 • Dalyvavimas Konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visomis Konkurso sąlygomis.
 • Konkurso organizatorius Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“ pareiškia, kad Konkurso metu gautų asmens duomenų apsaugai ir tvarkymo teisėtumui užtikrinti bus imtasi visų būtinų, protingų ir pagrįstų priemonių.
 • Konkurso organizatorius Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“ pasilieka teisę keisti Konkurso sąlygas, informuodama apie tai Konkurso dalyvius tinklalapyje darzelistraukinukas.lt
 • Konkurso dalyvių darbai autoriams negražinami.
 • Dalyvių patirtų išlaidų konkurso organizatoriai neapmoka.

____________________

Priedas 1

DALYVIO ANKETA

Fotografijos pavadinimas
Ugdymo įstaigos pavadinimas
Pedagogo (tėvo) vardas, pavardė
Kontaktinis tel., el. paštas