Sprendimas dėl darželių reorganizavimo

Pradžia » Naujienos
Spausdinti
PrintFriendly and PDF

Sprendimas dėl darželių reorganizavimo

2021-04-01 vadovo-ataskaita

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T2-73 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Klaipėdos lopšelį-darželį „Boružėlė“, skelbiame apie parengtą Biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Boružėlė“ reorganizavimo, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“, reorganizavimo sąlygų aprašą (toliau – Reorganizavimo sąlygų aprašas). Reorganizuojamas juridinis asmuo: pavadinimas – Klaipėdos lopšelis-darželis „Boružėlė“; teisinė forma – biudžetinė įstaiga; buveinė – Danės g. 29, LT-92112, Klaipėda; juridinio asmens kodas – 190421676; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šią biudžetinę įstaigą – Juridinių asmenų registras. Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo: pavadinimas – Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“; teisinė forma – biudžetinė įstaiga; buveinė – S. Daukanto g. 39, LT-92229; juridinio asmens kodas – 190427558; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šią biudžetinę įstaigą – Juridinių asmenų registras. Reorganizavimo būdas – prijungimas. Klaipėdos lopšelis-darželis „Boružėlė“ reorganizuojamas, prijungiant jį prie Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“.  Po reorganizavimo veiklą baigianti biudžetinė įstaiga – Klaipėdos lopšelis-darželis „Boružėlė“ (Danės g. 29, LT-92112, Klaipėda, juridinio asmens kodas – 190421676). Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“ (S. Daukanto g. 39, LT-92229, Klaipėda, juridinio asmens kodas – 190427558). Juridinių asmenų registre registruojama tęsiančios veiklą Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ nuostatų nauja redakcija. Data, nuo kurios veiklą baigiančios biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Boružėlė“ teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinei įstaigai Klaipėdos lopšeliui-darželiui…


Įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir stabdomas ugdymas

2021-03-26 covid

Nuo 2021 m. kovo 29 d. iki 2020 m. balandžio 2 d. įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir stabdomas ugdymas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-29 įsakymu Nr. AD1-399; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento direktoriaus 2021-03-26 įsakymu Nr. (3-13 16.1.17 Mr) 2-50391.


Linksmoji mankšta

2021-03-17 142398083_727821931460162_965798679835125411_n (1)

,,Saulės spindulėlių” grupės ugdytiniai nuolat linksmai ir kūrybingai sportuoja.


Tyrinėjimų diena ,,Kačiukų” grupėje

2021-03-16 161459096_4024719544227083_8026602198053535241_o

Šiandien ,,Kačiukų” grupėje vyko tyrinėjimų diena. Ant skutimosi putų vaikai taškė akvarelę, maišė dažus putose, dėjo akvarelinius lapus ir atkėlę nuvalė putas su dažais. Kiekvieno darbelis gavosi vis kitoks ir labai labai gražus.


Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo

2021-03-09 education-infographic

Tėvai, galvojantiems, kad vaikų ugdymas namuose yra kokybiškesnis už tą, kuris teikiamas mokykloje, suteikiama teisė vaiką mokyti namuose. Primename, kad nuo 2020 m. birželio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui „Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2020-05-20 nutarimas Nr. 504), vaikai gali būti ugdomi (ugdytis) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Tėvai pageidaujantys, kad pagal įsigaliojusią tvarką vaikas būtų ugdomas šeimoje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ir vėlesniais metais nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d., prašymą ir dokumentus turės pateikti nuo balandžio 15 d. iki birželio 1 d. Klaipėdos m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-15 įsakymu Nr. AD1-741 yra patvirtintos mokyklos, padedančios tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašas: Ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąsias programas organizuoja Klaipėdos lopšeliai-darželiai „Putinėlis“ ir „Vėrinėlis“; Ugdymą pagal pradinio ir pagrindinio (I dalies) ugdymo bendrąsias programas organizuoja Klaipėdos „Vyturio“ ir Klaipėdos „Gabijos“ progimnazijos; Ugdymą pagal pagrindinio (II dalies) ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas organizuoja Klaipėdos „Aitvaro“ ir Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos. Mokyklų sąrašas skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje: www klaipeda.lt Prašymą dėl vaiko ugdymo (ugdymosi) šeimoje pagal atitinkamą programą ir dokumentus už vaiką iki 14 metų mokyklos vadovui pateikia tėvai (globėjai). Prašymą dėl ugdymosi šeimoje, dokumentus ir rašytinį tėvų (rūpintojų) sutikimą pateikia vaikas nuo 14 iki 18 metų. Kartu su prašymu dėl ugdymo (ugdymosi) šeimoje turi būti pateikti šie dokumentai: tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo; užpildytas Klausimynas tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vaikui dėl ugdymosi šeimoje sąlygų; nustatytos…
Žiema žiema, bėk iš kiemo

2021-02-17 150927498_793797524817439_6486845407796278557_n

Šiandien darželyje šurmuliavo būrys persirengėlių, kurie vijo žiemą iš kiemo. Vijo linksmai, garsiai ir smagiai. O ar pasisekė išvyti, pamatysime artimiausiu metu .


Virtuali paroda „Žiedelis Lietuvai“

2021-02-17 ziedelis-lietuvai-paroda

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda, skirta Vasario 16-osios – Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti.


Su gimtadieniu, Lietuva

2021-02-15 IMG_4544

,,Aitvarėlių” priešmokyklinės grupės ugdytiniai, išreikšdami meilę Lietuvai, surengė šventinį rytmetį, skirtą Vasario 16 .


Senesni įrašai