Korupcijos prevencija

Pradžia » Korupcijos prevencija » Korupcijos prevencija
Spausdinti
PrintFriendly and PDF
KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANAI

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023-2025 metų veiksmų planas (parsisiųsti)

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020-2022 metų programa (parsisiųsti)

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023-2025 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės (parsisiųsti)

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020-2022 metų programos įgyvendinimo priemonių planas (parsisiųsti)

ATASKAITOS

2022 m. ataskaita

2021 m. ataskaita

2020 m. ataskaita

IŠVADOS DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS

2021 m. išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės

INFORMACIJA APIE GAUTUS KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMOS VEIKOS PRANEŠIMUS

2021 m. – negautas nė vienas pranešimas.

2022 m. – negautas nė vienas pranešimas.

DOKUMENTAI, TVARKOS, ĮSAKYMAI

Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas” antikorupcinio elgesio kodeksas (parsisiųsti)

Pareigybių sąrašas, kurias einantys asmenys privalo pildyti privačių interesų deklaracijas (parsisiųsti)

Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį (parsisiųsti)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairių patvirtinimo“ (peržiūrėti dokumentą)

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) parengta atmintinė dėl korupcijos (parsisiųsti)

MOKYMAI

STT e. mokymo platforma, skirta savarankiškai įgyti ar plėsti žinias, didinti antikorupcinį sąmoningumą. Išklausius temą ir atlikus testą yra išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas

https://emokymai.stt.lt/

 

Pranešti apie korupciją galite:

-atsakingas asmuo Inga Gudaitienė, el. paštas korupcija@darzelistraukinukas.lt, telefono Nr. (+370 46) 410 601

-Informaciją galite pateikti arba pareikšti savo nuomonę dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo Klaipėdos miesto savivaldybėje:

Anoniminiu pasitikėjimo telefonu (+370 46) 21 78 88

El. paštu antikorupcija@klaipeda.lt;

Klaipėdos miesto savivaldybės pastatuose – Liepų g. 11 ir Danės g. 17, esančiose dėžutėse su užrašu „Pranešimai apie pastebėtus korupcijos atvejus“

-Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT): visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt

 

PARAMOS PANAUDOJIMO ATASKAITOS

2023 metai

2022 metai