Sprendimas dėl darželių reorganizavimo

Pradžia » Sprendimas dėl darželių reorganizavimo
Spausdinti
PrintFriendly and PDF
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T2-73 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Klaipėdos lopšelį-darželį „Boružėlė“, skelbiame apie parengtą Biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Boružėlė“ reorganizavimo, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“, reorganizavimo sąlygų aprašą (toliau – Reorganizavimo sąlygų aprašas).

Reorganizuojamas juridinis asmuo:

 • pavadinimas – Klaipėdos lopšelis-darželis „Boružėlė“;
 • teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
 • buveinė – Danės g. 29, LT-92112, Klaipėda;
 • juridinio asmens kodas – 190421676;
 • registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šią biudžetinę įstaigą – Juridinių asmenų registras.

Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo:

 • pavadinimas – Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“;
 • teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
 • buveinė – S. Daukanto g. 39, LT-92229;
 • juridinio asmens kodas – 190427558;
 • registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šią biudžetinę įstaigą – Juridinių asmenų registras.

Reorganizavimo būdas – prijungimas. Klaipėdos lopšelis-darželis „Boružėlė“ reorganizuojamas, prijungiant jį prie Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“.

 Po reorganizavimo veiklą baigianti biudžetinė įstaiga – Klaipėdos lopšelis-darželis „Boružėlė“ (Danės g. 29, LT-92112, Klaipėda, juridinio asmens kodas – 190421676).

Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“ (S. Daukanto g. 39, LT-92229, Klaipėda, juridinio asmens kodas – 190427558). Juridinių asmenų registre registruojama tęsiančios veiklą Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ nuostatų nauja redakcija.

Data, nuo kurios veiklą baigiančios biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Boružėlė“ teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinei įstaigai Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Traukinukas“ – 2021 m. rugsėjo 1 d., kai Juridinių asmenų registre įregistruojami po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ naujos redakcijos nuostatai ir iš Juridinių asmenų registro išregistruojama po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga Klaipėdos lopšelis-darželis „Boružėlė“.

Susipažinti su Reorganizavimo sąlygų aprašu, po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos

Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ nuostatų projektu, reorganizavime dalyvaujančių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis nuo šio skelbimo paskelbimo dienos galima šiuose interneto tinklalapiuose: Klaipėdos miesto savivaldybės www.klaipeda.lt (Švietimas Aktualūs dokumentai), Klaipėdos lopšelio-darželio „Boružėlė“ www.boruzele-klaipeda.lt, Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ www.darzelistraukinukas.lt.

 • Klaipėdos lopšelio-darželio „Boružėlė“ reorganizavimo sąlygų aprašas (Parsisiųsti PDF).