Priėmimas į darželį

Pradžia » Priėmimas į darželį
Spausdinti
PrintFriendly and PDF
Nuo gegužės 18 iki 29 d. bus formuojamos ir sudaromos naujos grupės bei priskiriami vaikai, kurie pradės lankyti įstaigą nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Šiuo metu Sistema bus uždaryta

Vaikui patekus į įstaigą, tėveliai gaus el. paštu informaciją.

Šiuo karantino laikotarpiu, siekiant išvengti žmogiškojo kontakto, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo, prašome Prašymus patvirtinančius vaiko lankymą, o taip pat patvirtinančius su vaiko priėmimu susijusius dokumentus, siųsti elektroniniu paštu  info@darzelistraukinukas.lt:

  • gimimo liudijimo kopiją;
  • Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos ar gydytojo specialisto vaiko sveikatos būklės įvertinimo pažymą (jei vaikas turi specialiųjų ugdymo poreikių);
  • pagal poreikį dokumentus (jų kopijas), patvirtinančius priėmimo prioritetą.

Jeigu tėvai per nustatytą 10 kalendorinių dienų terminą nepatvirtina savo sutikimų ugdyti vaiką priskirtoje Įstaigoje arba nepateikia reikiamų dokumentų (kopijų), Įstaigos darbuotojas-administratorius įspėja tėvus telefonu ar elektroniniu laišku dėl vaiko išregistravimo iš Sistemos. Įstaigos darbuotojas-administratorius po 3 kalendorinių dienų nuo pateikto įspėjimo, Sistemoje pažymi vaiko neatvykimą ir išregistruoja vaiką iš Sistemos.

Tėvai, atsisakantys jų vaikui priskirtos Įstaigos, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimų apie priskyrimą gavimo privalo informuoti Įstaigą asmeniškai, telefonu, elektroniniu ar registruotu laišku.